Block C, 1st Floor (Counter), Jalan Cenderasari, 50590 Kuala Lumpur
+(60)3-26912171
admin.mmc@moh.gov.my

Month: January 2020

Kenyataan Akhbar Presiden MPM 31 Januari 2020

KENYATAAN AKHBAR PRESIDEN MPM 31 JANUARI 2020 Kenyataan Akhbar Presiden MPM 31 Januari 2020 – Permohonan Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia Menggunakan Sistem atas Talian Medical Register Information and Technical System (MeRITS). Adalah dimaklumkan bahawa pengamal perubatan yang ingin membuat urusan pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) adalah dinasihatkan untuk menggunapakai sistem atas talian yang…
Read more

SIJIL PENDAFTARAN YANG DIJANA MELALUI MeRITS

SIJIL PENDAFTARAN YANG DIJANA MELALUI SISTEM MEDICAL REGISTER INFORMATION AND TECHNICAL SYSTEM (MeRITS) MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA Mesyuarat Majlis Perubatan Malaysia (MPM) kali ke-395 yang bersidang pada 21 Januari 2020 telah memutuskan bahawa kesemua sijil yang dijana melalui sistem MeRITS MPM iaitu Sijil Perakuan Amalan Tahunan, Sijil Pendaftaran Sementara, Sijil Pendaftaran Penuh serta sijil-sijil yang berkaitan…
Read more

PSV bagi Semua Ijazah dan Transkrip Pengamal Perubatan yang Bergraduat dari Institusi Luar Negara bagi Tujuan Pendaftaran

KENYATAAN AKHBAR Mesyuarat Majlis Perubatan Malaysia (MPM) kali ke-395 yang telah bersidang pada 21 Januari 2020 telah memutuskan bahawa semua pengamal perubatan yang bergraduat dari luar negara yang ingin berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia wajib melalui proses Primary Source Verification bagi tujuan pengesahan ijazah dan transkrip mereka berkuatkuasa 1 Jun 2020. Proses Primary Source Verification…
Read more