SIJIL PENDAFTARAN YANG DIJANA MELALUI MeRITS

SIJIL PENDAFTARAN YANG DIJANA MELALUI SISTEM MEDICAL REGISTER INFORMATION AND TECHNICAL SYSTEM (MeRITS) MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA Mesyuarat Majlis Perubatan Malaysia (MPM) kali ke-395 yang bersidang pada 21 Januari 2020 telah memutuskan bahawa kesemua sijil yang dijana melalui sistem MeRITS MPM iaitu Sijil Perakuan Amalan Tahunan, Sijil Pendaftaran Sementara, Sijil Pendaftaran Penuh serta sijil-sijil yang berkaitan…
Read more