KENYATAAN MEDIA PRESIDEN MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA – PENGECUALIAN MATA CPD

PENGECUALIAN MATA CPD BAGI PEMBAHARUAN SIJIL PERAKUAN AMALAN TAHUNAN 2021 BAGI SEMUA PENGAMAL PERUBATAN Selaras dengan Akta Perubatan 1971, kesemua pengamal perubatan yang mengamal di Malaysia perlulah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM). Kesemua pengamal perubatan yang telah berdaftar penuh perlulah memiliki Sijil Perakuan Amalan Tahunan tertakluk kepada memenuhi salah satu syarat pembaharuan iaitu keperluan…
Read more